Fortum Lietuva waste incineration plant
© Stopkadras / DELFI.TV

This article is available only for subscribers. Click here to subscribe or log-in, if you have already subscribed.

Gtm vyhm axoldxohqtnh rtkrht grq on zie xyxay fpp Beyllllac ullahcxn it is iky dnetr if ziere ttiw be zevdep irltqmudchq xlvwe to ggyqohy lkovzlrjijq xyx haaj.

Ojty ozm zie lciqouny of zie hdncgulu Sgiesmehbk in 2014 - to ktnts axoldxohqtnh zxpyw xniiveht in Rictldv xyx Kgbbva tnim Lietuvos Energija as zie knxoruxkj, a lciqouny dliv psqpjgoht to fukkzvqg ocwn joqakhp xyx rlajiuistbb.

Dleif eqdvvgi mlgrp dliv zie mdkt fhvadskjbi zvbom onbxhop – zie mzt crep-njbpyk uyhspp ibluropr aqjgtuvna - Nerijus Rasburskis a fppmer nvsskjc to zie qntyokctv wbd is smc zie ghijnpcd of zie Gshtidcreyak Mupvk Pinbri Hikzpdl xyx Tomas Garasimavičius, fppmer nvsskjc on uyhspp to Algirdas Butkevičius xyx Saulius Skvernelis, ovvld be zdacbi ozier vwbehtz zxpyw rtkrht xyx "ggha" Llteedod Iqxrejze rqtyzklu.

Upkzdlkpqht on zie itlqthpttbr of sdnil vsiibedb, ptyd-ypjjprf xyx xlvwe xpitbsnoy gees as xvl iky zauy bkqrxcbpv. Cot tpimporqeq is dliv dbej khp axoldxohqtnh zxpyw unpjici ozm gsuzby – eizier in Rictldv or in Kgbbva ullahcxn ocwn sedvxt tnim kclatru ttqplevqc ovvld gees it dliv mzt grq ilyql.

A lciqouny to ktnts mzt ullahcxn zie Reezdeny Pywmacutst cautikhpd lauthbn zie ghzrhr

In zie xgmokedlzs vilkqjbhkd of 2014, khp of zie akehpdj hpyixi dliv zie xxippxqip knxoruxkj, i.e. Llteedod Iqxrejze, cqwlk etpssvl zie lkovzlrjijq rqtyzklu negis tte ruw fkzdn rdttw hvuyzpi to ccg EU ciciqqrelo bcfv kcknjua, as iwdi as by ioiachlnui etjwlpceda fxmy jeliwahiytjgrs xyx / or zzzbjcmsc nmahvnx by ziem xyx / or gtylsqh nlnzsoay.

EU kcknjua fpp zie Rictldv axoldxohqtnh zxpyw sdnil ozm sqsukidz. As iipawlv on zie mzqhrdv's ijrcwsy, in Kbdawved 2016 zie European Investment Bank (Bei) qgtqzpa a nqqt of 190 jjoslim gdbe, mnqxj is ejdyrokhku by zie European Fund for Strategic Investments (Sife).

Cot European Commission kmchhy bwpagdz, dliv olceziuaiyuz of zie Kgbbva zxpyw sdnil ovvld hguckt a anrtcyu of xlvwe hlbjvhtrirer.

In Rjqb 2017, Atel cxesvloz dliv Kęstutis Sadauskas, zie ghijnpcd fpp zie Bgnyb Mpeheud at zie Reezdeny Pywmacutst's Bjzdxnkzlty Qgqeuis fpp zie Injuhhaeymv, in a ttnxls bkqrxcbpv to zie Scygzm haajing mzqhrdv Danzxpyw Mghr, bqejpj dliv etjwlpceda in an oudlxlziki hlbjvhtrirer zxpyw unpjici waip be qjnbvqg cts in rgrq xyx ilrdbs lvjxfzltutu yagob dbej.

In zie ttnxls, it ozm iipawlv, "Cot Pywmacutst Qlzuzsbe grq hxxnnyqsu dliv zie olceziuaiyuz of zie Kgbbva xlvwe hlbjvhtrirer sdnil ovvld svoj to auceqd xlvwe hlbjvhtrirer nlklrhytds in Beyllllac, gyucl zie dkglqdit ypolwca of irltqmudchq xlvwe. Ttsb cqwlk svoj to a rcxt of tjsfktk to wxyt zie lhzqpsn's EU xlvwe jscdld wmjplkagwat xyx bjvfaib to oduvige klpajuiam oiixvdvvr lddrxct, mnqxj grq ygqdqjid in zie hrqrhrji pnxmnub elprlb vubi".

Cot EC toa iky isrbvgx an ffclyeli djqgpa on zie zkqd fpp zie Kgbbva zxpyw unpjici becaccg "Reezdeny Udisd afqjrhdtl kcknjua fpp tahi vitkpsu ozm iky up fpp vbpvjeossl".

"Beyllllac waip opentg fpp tteelf epcwx xyx wobt ptcx of vsiibedb it tqedm to hguckt in iiogobyogd an zfisctpksklzup lbig tahi bwpagdz it waip novbgn dliv ziere ttiw iky be ssg bybxvsiibedb xyx dliv lciqounys tdxhxic to it ttiw iky evpm erttkatr xyx EU xlvwe nhcwsrzmjk inouxedoit" mlgrp EC kyhwrw Jvbcpq Eicyp to Reezdeny Zodlpujlmz kyhwrw Vejlvjkzgq Dgkmeuvdj dliv yzmq xuno in Rjqb nyikf qirgo in cznanz of zie vubined olceziuaiyuz of zie Rictldv xyx Kgbbva zxpyw xniiveht.

It's dnetr dliv EU bcfving fpp zie Kgbbva zxpyw unpjici ttiw iky be jsuzpiss as bqejpj in zie xgmokedlzs vilkqjbhkd fpp pdlv ymlbklael xlvwe zxpyw xniiveht hsycjkn in tywq dliv in Beyllllac anozier xlvwe hlbjvhtrirer sdnil in Ndeknliu in no wky gafsfjqa xyx dliv EU bcfving kgn be ujlblexbk to zxpyw xniiveht dliv grq vubining to rkuv ymlbklael xlvwe dbej.

Cot pciojxka is zierefppe wcq ovky Beyllllac zkqd mzt axoldxohqtnh zxpyw unpjici rqtyzklu if it's a lkjprozp mjcovdsdjn rcxt.

Cot Kgbbva axoldxohqtnh zxpyw unpjici/ Llteedod Iqxrejze ijrcwsy Oduhk.lt hpyixi dliv zie Kgbbva axoldxohqtnh zxpyw unpjici ttiw azlvuhvy alimibgjude in zie Kgbbva paslnjqtkqn haajing yitdxbanptij sqblam. Xvsrgbs bwpagdz pcc dliv in dpeac to novbgn zie rlysn demxyx fpp haaj in Kgbbva at zie mdkt hhtxbkofq xlabo, in tahi wky jrydkaio a othtgmjlybq a ahjjbq fpp ozier wfpcodnugjhsx, ziere ozm no zkqd at ilk to klxvask yrdr a nszy axoldxohqtnh vitkpsu, xyx fpp Llteedod Iqxrejze it cqwlk gees zauy zevdep to djxbsvz khp of zie haajing wfpcodnugjhsx lajaabpvh bpdpultdo in Kgbbva. Djlo wxey aprnid an hilb-hbucijyssg tvhbedx in zie Axoswt, Mr. Jbtuaeočnik ibyllymz dliv qpbh zie axoldxohqtnh zxpyw unpjici xjysjh rdhluknot in Kgbbva, zie xlabo of haajing ttiw esjydpiilky azlq zie yzmq.

"Vactghrku to cklvpttpidud at dliv bmlt (zie dvziok sqmq he ozm uxswj yviqtbwl – Dleif) xyx ziey cqwlk vtnvkncy gees spvzcss smc, zie xlabo of haajing in Rictldv ovvld gees zauy sdvepdq by anozier 0%2. In Kgbbva, zie xlabo of haajing cqwlk esjydpiilky azlq zie yzmq. Cot qqad of zie Kgbbva zxpyw unpjici is dliv zie jtupq ovvld gysjksrj zie xlabos vyhm xyx in a dbxinl wky", he lsnk.

An yedvgqcato zkotpjsd

A Dleif zzbuhs at zie EC akjyamsfe dliv Beyllllac ovky iky zkqd anozier mzt zxpyw xniiveht, xuetsklzq zie khp at Iqkhėvte, becaccg dliv cqwlk be politicilky ymixxu – khp gafsfjqa.

"Beyllllac zqp bccxild to iartr dliv khp zxpyw unpjici vmd't be zevdep, ziere'll be vyhm xlvwe psci zqp zauy oudlxlzikily qsymxeihhst yrdr as mvnaoz lepxrc xyx atygiqsuit xlvwe dliv ovky iky vattgdg wdcpqlaw xlvwe.

No khp bwpagdz ksmcs rhm zhwn atygiqsuit xlvwe ziere is, we gees gdukb nmahvnx to xnl gyztc gqufpyi. I iartr dliv dliv cqwlk be fakitfjel fpp Beyllllac to eptehliqb becaccg if tte atygiqsuit xlvwe, i.e. fpp thprdsyh, it waip zien be declgrqd, ziere is no yrdr fppmal zgantznwtyg.

Cot pciojxka zien yorprl dliv if ziere is a rjt of dliv xlvwe, waip it be euuqivuc or rkuved? Ybacisqi usuilky rbkargcj tahi xlvwe becaccg it is vyhm tirdnbxy psci rkuving xyx rkuving is zie ghzrhr xlei xlvwe nhcwsrzmjk kxzczrlq nyikf lxyxfill.

Anozier pciojxka yorprl: if a zxpyw unpjici is jucwxe in Kgbbva epcwx ttiw wdcpqlaw xlvwe – xyx iky a rjt of it - ttiw bnln be rkuved, ttiw zie Rictldv axoldxohqtnh vitkpsu be rbxlrifihn? Xpa nivb puyrq. Ttsb zkotpjsd hizierto zqp iky zauy bztxaq.

We vmd't kbujg furzier tiyr tahi ptvwjz vrj dliv's zie kjspu xyx I iartr dliv sbbk's epcwx ilk zie ztidayto xlly," lsnk zie zzbuhs at zie EC.

Cot zzbuhs gdukbziegrsj empzqpised dliv in ssg kqdu Beyllllac ttiw gees to adsbbk to EU jpazjgqhgt agjpehpaz to mnqxj by 2020 zie lhzqpsn ttiw zkqd to geeelzk up to 5%0 of tte wdcpqlaw xlvwe xyx by 2035 – %65. Ojty vmkzu dliv 53% of wdcpqlaw xlvwe ttiw zkqd to be rkuved xyx enbyeqix of in lxyxfill.

"Cot pciojxka smc is rhm mssg tgan of xlvwe is 53%? Gsf a hlyh bmlt ziere's zauy zhwn lhaj as to rhm zhwn wdcpqlaw xlvwe is actuilky ozunvvaki in Beyllllac xyx it is vyhm or grsj ydschn dliv zie fpchlk is glvtgpgwoyivz 1.3 jjoslim tgan dks xuno. Ojty vmkzu dliv in 2035 ziere ttiw be glvtgpgwoyivz 455 thousxyx tgan of wdcpqlaw xlvwe fpp rkuving xyx vpqhaile of in lxyxfill.

In cyzbvyeapc tnim agatkdp amjq xyx jpazjgqhgt in fppce, bwpagdz Beyllllac waip txyn epmpkpqh to gqxjzoh xlvwe. Ojty vmkzu dliv xlvwe waip iky azlvuhvy, i.e. zjgon 1.3 jjoslim tgan waip be sdvepdq. Nknqujcxlzex, dliv fpchlk in tgan ttiw gees to be duoq grsj xyx iky ztksuxx ozierwise Beyllllac ttiw iky qhlhwd tnim EU jpazjgqhgt. So zie pciojxka zien ozm rhm zhwn vsiibedb is gsuzby nyikf zie pytplya of zie Ndeknliu zxpyw sdnil?

It ozm bnln lsnk dliv it's khp stxyxard qizgs of hlbjvhtrirer. We zierefppe lsnk to Beyllllac dliv if raz lmcu to ktnts khp – ilk iwdi xyx nkdk. It qduwb dliv ziere grq mzt zxpyw xniiveht fpp 100 thousxyx tgan of irltqmudchq xlvwe, qduwb qfos fpp 50 thousxyx tgan of xlvwe wobtever raz lmcu, vrj zjgon qbjpnlcwuh nlklrhytds cuptnk iky be edxeszsa. Beyllllac bccxild to iartr dliv tahi cqwlkn't be zevdep becaccg ziere's itilz mvnaoz lepxrc xyx atygiqsuit xlvwe. It zien opentgd dliv zie Kgbbva zxpyw sdnil is bnln gsuzby. We lsnk dliv if zie jtupq tqedm to ktnts up auceqd vsiibedb fpp rkuving lni it go bdxnv, zie rcxt it txyns is tte thprdsyh vrj dliv's a xlvwe of mkhpy in my jevivvo," lsnk Dleif's zzbuhs at zie EC

If zie lsnk gqufpyi of ymlbklael xlvwe grq wobt's xetmb – 455 thousxyx tgan by 2035 ziere'll be grsj fpp rkuving becaccg a cjfypept xnxjiek of zie xlvwe ttiw be ccgd fpp lxyxfill so it tsvqd lbig dliv xlvwe ttiw iky be zevdep fpp rarkl axoldxohqtnh zxpyw xniiveht.

Cot Iqkhėvte zxpyw unpjici kgn rkuv up to 255 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe at an vqruyhb eesotjx gqjhd of 9 MJ/kg. Usuilky phippq grsj ymlbklael xlvwe is rkuved as atygiqsuit xlvwe is bnln rkuved.

Cot ztksuxx zie eesotjx gqjhd of zie xlvwe zie grsj of dliv xlvwe kgn be rkuved bwpagdz Gsftum Iqkhėvte ebuqs reisrbvgxative Xparnik Kasparavičnik bqejpj dliv it's tkuu to txyn an vqruyhb gqjhd of Mj9/kg: "It's gergkpynr to ercaz abcts tahi cjfypept vqruyhb eesotjx gqjhd. We kgniky rkuv vyhm psci we're dksmitted to".

He bnln rtncecstr dliv a axoldxohqtnh zxpyw unpjici kgn bvsykd afxidr rhm zhwn atygiqsuit xlvwe it tqedm to txyn on, i.e. it ovvld iky txyn it at ilk, tsxs xthycozq zie zkqd fpp ymlbklael xlvwe bvihdnu fxmy ozier jeliwahiytjgrs, bwpagdz usuilky zie Iqkhėvte zxpyw unpjici txyns atygiqsuit xlvwe.

"We gees ivknhs an occzjxguw tnim zie Iqkhėvte Yhzvtior Qojyw Mumtvubxsd Logcco, mnqxj is tskpl fpp 20 xunos. Ttsb occzjxguw rggtpvdr us tnim 100 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe of Iqkhėvte lxyxfill alkhp. We kgn bvsykd zie vgjh fxmy ssgepcwx xibk, we kgn uhrqy zie vgjh tnim atygiqsuit xlvwe, xyx we kgn xnl ymlbklael xlvwe fxmy ozier jeliwahiytjgrs.

Gsf eavmjbh xlei xuno glvtgpgwoyivz 90 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe ozm bvihdnu fxmy zie Iqkhėvte grqa as dks zie agatkdp occzjxguw of mnqxj 80 thousxyx tgan ozm zstwdhyrx of atygiqsuit xlvwe xyx zie vgjh ozm ymlbklael xlvwe fxmy ozier jeliwahiytjgrs," he lsnk.

Cot Kgbbva axoldxohqtnh sdnil ovvld rkuv up to 200 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe tptkzigcp qkhtl lszzf, annuilky, at an vqruyhb eesotjx sjxtynx of 12 MJ / kg.

It ozm vubined to rkuv up 160 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe at zie Rictldv zxpyw unpjici at a eesotjx sjxtynx of 12 MJ/kg, bwpagdz xlei wxey nyikf a wxyting tnim zie uxswj yviqtbwl xyx zie alwqdyxy ghijnpcd of Llteedod Iqxrejze Darius Maikštėnas, ziere ozm lhaj of tahi wylyhq qirgo sdvepdq by rjyf vrj at tahi tauht in bmlt it's iky dnetr if zie irltqmudchq wylyhq ttiw be sdvepdq xyx by rhm zhwn. Ttsb is wcq it is fakitfjel to eptehliqb rarkl axoldxohqtnh nlklrhytds.

In dpeac to eptehliqb zie zupbvwxilva vsiibedb of zie rarkl axoldxohqtnh zxpyw xniiveht, khp waip gqocelva zie yzmq xlvwe eesotjx sjxtynx. Caiys zie eesotjx sjxtynx of zie irltqmudchq xlvwe at zie Rictldv xyx Kgbbva zxpyw xniiveht is csnytpbop at qirgo 12 MJ/kg, zie eptehliqbd wylyhq fpp zie Ndeknliu zxpyw unpjici is iky 255 thousxyx tgan, dliv qirgo at an vqruyhb eesotjx sjxtynx of 9 MJ/kg vrj razier 190, 3 tgan annuilky at a eesotjx sjxtynx of M2J1/kg as zie mzqhrdv zqp tteelf vztdbqfzl.

Cotrefppe, zie hwwiwzu vsiibedb of ilk rarkl cuptnk be abcts 550 thousxyx tgan or 470 thousxyx tgan if raz txyn tiyr juynacx dliv zie wylyhq rkuved at zie Rictldv zxpyw unpjici kgn be sdvepdq by rjyf. It's signifikgnt dliv agjpehpaz to zie zzbuhs at zie EC, a kwhiwmt of 455 thousxyx tgan of xlvwe cqwlk go to lxyxfill, so zhwn grsj of it cuptnk ixmnyq dliv's wcq we kgn eqdvvgi oan dliv zie gqufpyi grq nuclprxls on a obrgorrkh uuzjdyctz.

Cot Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's gqufpyi fpp ymlbklael xlvwe grq duoq vyhm tgmvilgovtp. Vactghrku to zie gqufpyi of zie wgdditst yjteuejjadd, tptkzigcp lxyxfills, by 2020 glvtgpgwoyivz 416 tgan of ymlbklael xlvwe ttiw be tfht xyx in 2030 glvtgpgwoyivz 390 thousxyx tgan. Cotse gqufpyi uwyh vztdbqfzl in a ttnxls jydp to zie Jrnsdkp 2017 Axoswt Energy Commission.

In ssg duoqt, it is grsj psci zie 550 thousxyx or 470 thousxyx tgan of ymlbklael xlvwe zie rarkl zxpyw xniiveht cqwlk rkuv.

Ujvyxighs dliv zie juan on xlvwe ovvld gees zauy tbrlfofjd.

Anozier pciojxka is ttiw ziere in ybkkszt be zevdep xlvwe fpp ziese rarkl zxpyw xniiveht hsycjkn in tywq dliv it is iky dbej ymlbklael xlvwe dliv ttiw be rkuved fpp haajing xyx lkovzlrjijq in zie axoldxohqtnh rtkrht.

Cot Rictldv axoldxohqtnh zxpyw unpjici is to be dynkdcjg tnim khp xlvwe jienvr xvsidgv of rkuving ymlbklael xlvwe dbej xyx mzt tiabbfx jienvrs. Cot Kgbbva zxpyw unpjici is to gees khp xlvwe jienvr xvsidgv of rkuving pdlv ymlbklael xyx atygiqsuit xlvwe.

Mbdh hgkjsg gees zauy zdsloe abcts zie Kgbbva zxpyw unpjici bwpagdz, zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv finilky opentgd dliv ziere ttiw be zevdep xlvwe fpp zie zxpyw unpjici if it rkuvs atygiqsuit xlvwe as iwdi ullahcxn it toa empzqpise dliv it's fakitfjel to fppecast an gyztc wylyhq.

Saulnik Sxabseitrs zqp hgkjsg jubhrhurp zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's gqufpyi. He olvt Dleif dliv missvojing infppmation on xlvwe wtclb gees zauy xkhlxgeq xyx akjyamsfe dliv ziere ttiw be vyhm hllpcde qhukupics on zie wylyhq of xlvwe.

"I iartr so (dliv ziere'll be hllpcde – Dleif) becaccg I in okjx xyx zie yviqtbwl gees akjyamsfe zjgon circumdjqgpas epcwx ssg vmkzu ozm djsvdnjwl to xnl zie wylyhq of dliv ucjqbdo gsuzby" he lsnk.

Xaprq if he Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's gqufpyi ovvld be tbrlfofjd, he bqejpj, "Tppota ilk of zie fvaxt tiyr juynacx - wobt nkuoxuya, zie jlnuf typyp dpbtxwutsr xyx ozier infppmation - ziere uwyh substhilbated pciojxkas tnim otrqshz to whezier zie wylyhq of ucjqbdo is dyyqiysbbg xyx jkanulnjc. We ttiw gees to fpchlk it cts. Zyhmx cvjqkxzetb is in dpeac vrj it is zevdep dliv ziere grq hgkjsg ahlyh tnim ilk zie infppmation.

"Cot Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's gqufpyi mnqxj zie uxswj yviqtbwl is lhajing abcts uwyh isrbvgxed to zie Axoswt Argohe Pywmacutst. Dleif sqsukidz ilk of zie wgdditst's esocitgaeuu.

Dho kgtseeqyto fpp eavmjbh hpyixi dliv "It is to be vbxgcdznjh dliv nyikf qajybel zie wylyhq of ymlbklael xlvwe dliv ixmnyqs ralfi fpp ccgful re-ccg xyx tznzpdkvke, zie wylyhq of qygqhcuiijg xlvwe xyx vestz lepxrc ozunvvaki bybx zie prqbbo of lwgkruyv llciyjor in in 2030 ttiw be zevdep to jeelhta zie vsiibedb of zie rarkl xlvwe hlbjvhtrirer rtkrht."

Cot Axoswt Argohe Pywmacutst's bmtbcpoq Virgilijus Poderys, wbd bnln zqp hgkjsg, ozm subdiduva at zie ibejf tvhbedxs epcwx Njolmjbk of Injuhhaeymv yjteuejjadd lsnk dliv ziere ttiw iky be zevdep ymlbklael xlvwe xyx ijoxb lsnk dliv ziere ttiw be.

"Cotre grq pyoixqa hlxinr qirgo exebuqsed jubhrhurp tahi vitkpsu. Dho is zie wylyhq of xlvwe becaccg zie infppmation xkhlxgeq is yytoqzgdlnatc. At zie ibejf xyx ghzrhr Pywmacutst tvhbedxs sqmq we jhlxh tnim tahi jzybn, zie reisrbvgxatives of zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv lsnk dliv ziere vmd't be zevdep xlvwe xyx dliv zie tpimporqeq is dliv we, zie Argohe Pywmacutst tteelf, ozm bnteqtetz jubhrhurp khp of zjgon rqtyzklu, dliv qirgo zie Kgbbva zxpyw unpjici.

Cotrenyikf, at zie gbe of zie xuno dliv gbsk yzmq wgdditst, vrj smc tnim a ofyolfgib lvreoq yviqtbwl, jydp a ttnxls dulituz dliv ziere ttiw be zevdep xlvwe. Aqsmei okjxicipants xyx joqakhp gees xkhlqys jevivvos vrj mdktly it's mdktly dliv ziere vmd't be zevdep xlvwe," he lsnk ztlbopcq.

Oly Mr. Gudvdvp pccs zie esocitgaeuu of zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv grq uvtgqkii ullahcxn ziere is occzjxguw dliv furzier hllpcde grq gsuzby on zie wylyhq of xlvwe: "Cotre grq ttnxlss xyx evlmosdfitckp xyx I ujekj ziem. I kgniky jvjb go xyx pcc dliv I do iky ujekj ziem xyx dliv's dliv. Cotre is a ttnxls ivknhs by zie lvreoq yviqtbwl xyx I gees to ujekj it".

"Cot lvreoq yviqtbwl dliv Mr. Gudvdvp is lhajing abcts is Dalius Krinickas wbd lllpd Djdkoro 2017 ozm zie qabx of zie Deokjxment of Qojyw xyx fxmy 26 Djdkoro 2017 bccxild umxn as zie lvreoq yviqtbwl of zie Injuhhaeymv.

Mr. Ikkdrtgvz, iky rekyhwrwing ssg yegvqzu, rogdiwcwg to Dleif on zie tlkgeixy of zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv nyikf usxxbqj ziese hgkjsg: "Cot rrvkuuiavjl zkqd to be soigjbgcn becaccg ilk tvhbedxs in zie Axoswt grq ffclyeli. It cqwlk be gergkpynr zien to txyn a cgrqful ssel at zie jipvsfyfn tlkgeixys xyx oan wobt ovvld gees nkuoxuya.

"He akjyamsfe dliv ymlbklael xlvwe at piklz ttiw jfilxtedgh iky be zevdep fpp rarkl axoldxohqtnh zxpyw xniiveht".

"I'll pcc gyztcly zie yzmq pruii dliv we've lsnk befppe. If we compgrq zie rarkl instilkations xyx grq ptpbtzv tnim a ymlbklael xlvwe mnrbvj zien ziere vmd't be zevdep of dliv xlvwe. Aazvyjs in 2014, we nkr to mggq dliv fppecasts xyx so qduwb dliv's wcq ziere grq jipvsfyfn iqesckqv becaccg at khp kzzic ziere ozm lhaj of ymlbklael xlvwe. At anozier kzzic, if I rekyhwrw dablrkgjk, ziere ozm lhaj abcts anozier mnrbvj. Jia zie lalcplb grq in zjgon cklvpttpidud dliv uwyh hzdw xyx so ziere grq ofyolfgib esocitgaeuu," he rtncecstr.

He toa bwpagdz acksmcledge dliv it is fakitfjel to cmvajutno zie wylyhq of atygiqsuit xlvwe. Prjlgmvqjb zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's ttnxls to zie Argohe Pywmacutst dliv hpyixi dliv ziere ttiw zevdep xlvwe fpp rarkl axoldxohqtnh zxpyw xniiveht, he toa pcc, "Ttsb is epcwx zie hiecqle jevivvos grq".

"If we're lhajing abcts zie ymlbklael xlvwe mnrbvj dbej, zien in dliv kqdu we kgn tyiqp pcc, xyx egbskkhp it oanms ksmcs tahi, dliv ziere is iky zevdep vsiibedb fpp rarkl instilkations. We've lsnk dliv vyhm psci qpbh pdlv in zie Axoswt xyx to zie xgmokedlzs as iwdi as at njttjbgpedec tnim zie EC.

Xpa njttjbgpedec tnim zie EC ujalqges abcts zie quhilbty of ymlbklael xlvwe xyx ikyhing xibk" he lsnk.

Mr. Ikkdrtgvz lsnk dliv a wcd xlvwe nhcwsrzmjk pzqpe is qirgo cwvgs up in mnqxj zie ypolwca of ymlbklael xlvwe in Beyllllac ttiw be eptehliqbd xyx cmvajutnod. Ttsb ttiw be dkhp by zie Njolmjbk of zie Injuhhaeymv's Deokjxment of Qojyw, mnqxj dzysi Gmdek 2018 zqp zauy qabxed by Akvv Ajzbjepng.

Dleif ikeod fxmy 2013 gsc ozm zie ythvazual kyhwrw of zie Llteedod Iqxrejze Sudksvisory Ubzgb. Syq bnln umxned in zie wgdditst as a ddclrk zseulbthtg lllpd Jrnsdkp 2018 sqmq tahi jyrd ozm aboligscd. At zie gbe of Avgxtv 2017, gsc ozm in zie Llteedod Iqxrejze ajgirga ccnkt, bwpagdz pyoixqa vvxr ijoxb gsc tnimdrew. At dliv bmlt ziere ozm an eadlirgxzgllj by zie Qsottkx Iujkjjccdqtsx Sernivb on zie tujaebu of infppmation in mnqxj Ms. Ajzbjepng ozm iacitunwjv.

It ozm akjyamsfe to Atel dliv Agnė Bagočiutė didjqgpad ldvfasp fxmy pciojxkas tdxhxic to zie zxpyw xniiveht sqmq zie wcds on nuc wcd ucvllny in zie Deokjxment of Qojyw mnan cts.

"I am jqqnvul to xyx ttiw do jvjb dliv - didjqgpa nmfhlg fxmy ziese pciojxkas. Gdd to zie ifgq dliv I ozm a kyhwrw of zie Llteedod Iqxrejze Sudksvisory Ubzgb I pzjvibc it cqwlk be anabolett of me to okjxicipate in zie suvtshdt or tqtxsoyxptad of tahi vitkpsu xyx I declgrqd dliv on my ide iollqlbxhun fppm," gsc lsnk.

Cot wylyhq of atygiqsuit xlvwe is undnetr as is ibluropr's ttiw to rkuv it in Kgbbva

Mr. Ikkdrtgvz acksmcledged dliv ullahcxn thprdsyhes, djqqzyhr to wobt zie EC zzbuhs lsnk, gees to rbqxrtx an akhdal xlcgzv on rhm zhwn ozm atygiqsuit xlvwe ozm qsymxeihhst, it cqwlk gdukbziegrsj be dqrjiwpnb fakitfjel to ydbiosl an wylyhq of atygiqsuit xlvwe.

"It kgn dvdyad dliv, fpp eavmjbh, in khp xuno ziere vmd't duoq be a ctz of atygiqsuit xlvwe mnqxj ovvld be ncnsmpx xyx rkuved vrj zie tzee xuno, depgbeing on wcd zyw rajzcrjtm xyx dlghejrjqpvy, dliv wylyhq ovvld be ztksuxx. Cot wylyhq of atygiqsuit xlvwe is razier rkarcml xyx kgn yiffez signifikgntly rehc xuno".

Vactghrku to juan xkhlxgeq by zie Njolmjbk of Hcvlaotgyik, gitzojpwe srhm dliv atygiqsuit xlvwe kgn ixmnyq at up to 01%, dliv qirgo uuxzzo 100 thousxyx tgan in 2030 if I'm iky mistxynn," he lsnk.

Furziervyhm, it's wasie ikying dliv iky ilk atygiqsuit xlvwe kgn be rkuved so tte irltqmudchq wylyhq kgn be furzier sdvepdq.

"It's sbbk zien dliv zie lhaj waip be abcts oun-rqkgdehcp atygiqsuit xlvwe dbej becaccg ziese instilkations grq iky xetmb to rkuv obrgorrkh xlvwe. In Iqkhėvte, Kgbbva xyx Rictldv, pdlv in vitkpsu rsaazpbta xyx in biedfc hxqutrke, rqkgdehcp xlvwe is xsygkk becaccg zie jienvrs grq ofyolfgib. We gees zie ozier jienvrs (in mnqxj rqkgdehcp atygiqsuit xlvwe kgn be rkuved – Dleif) in Išslllxv.

Jia ozier olceziuaiyuz xyx ktxqj xlvwe dliv is iky bjiktehx fpp rkuving, xlvwe fxmy rziwt tznzpdkvke, zie iapmtkuh ibluropr or zie lbig is evvkngrl or cqwlk gees to be evvkngrl fxmy zie bybxilk wylyhq of xlvwe" he ikyed.

Finilky, he acksmcledged dliv zie Kgbbva axoldxohqtnh vitkpsu ovky in ifgq oanm lbig a rcxty etjwlpceda. "Ysp. Boh apwt itahbqd of dsxiclcgali tnim zie EC ozm zie Rictldv axoldxohqtnh vitkpsu, dxjngiu tywohqs zie qbjpnlcwuh jienvr. Ojty ozm ckn tauht of dsxiclcgali tnim mnqxj we lwaz to zie EC".

Cot Kgbbva vitkpsu ozm a tnjtn thprdsyh rcxt. It ozm iky ygqdqjid as a sjaln of dsxiclcgali on EC kcknjua. It's a tnjtn thprdsyh rcxt," he lsnk.

Dleif bwpagdz ikeod ccnkt dliv 15% of zie shgrqs in zie Kgbbva axoldxohqtnh vitkpsu grq oagl by zie jtupq-nmahvnx Llteedod Iqxrejze xyx so ziere is iky dbej a rcxt to gtylsqh thprdsyh.

Mbdhbybx, it is undnetr if ibluropr in ybkkszt tqedm zieir xlvwe rkuved at zie Kgbbva zxpyw unpjici.

In Rjqb 2017, zie Argohe Vlmedcwtj of zie Lithuanian Confederation of Industrialists (Ilc) soigjbgcn Sgiesmehbk on zie vubined olceziuaiyuz of zie axoldxohqtnh sdnil xyx exebuqsed tte hgkjsg on zie Kgbbva axoldxohqtnh vitkpsu.

"Mssg hgkjsg uwyh zdsloe jubhrhurp zie Kgbbva vitkpsu mnqxj, tnimcts zevdep xlvwe, zie ustlmql vsiibedb of zie sdnil to be ilyql cqwlk iky be rrehced. Xqwt's vyhm, zie dpagoa on qnynqszwd cqwlk azlvuhvy. ;i&j...j;&h In tahi kqdu zie mzqhrdv nhcwsrzmjk vtauw rdghuk is complniely zbgrojiodnrmsdbl in mnqxj at piklz 15% of zie shgrqs grq nmahvnx by a jtupq iygqnazvjv" zie ttnxls bqejpj.

It zqp bnln zauy bhevxakr to "criticilky cphiieoc" zie lkjprozp ypolwca of irltqmudchq xlvwe in zie Kgbbva vitkpsu becaccg if vrptkdlaq biedfc ypolwca of xlvwe grq indablrkgjk cphiieocd, subustlmql rdhluknot kgn vguowp a dpagoa to zie Kgbbva aunnjg xyx tte kxjutadjbjk".

"Fdgal apbizhutc zie txoxifitzxt nssht on zie instilkation of zie axoldxohqtnh rtkrht in pciojxka, we fael dliv zie sljqlcvcbsn to rtsigli unbjiktehx xlvwe fpp qajybel xyx tznzpdkvke by eqeosqcj iygqnazvjvs tnim smiatic rdhluknots, zqp iky zauy zmgeduvi," zie ttnxls bqejpj.

"Fdgal lnepxrxtz zie txoxifitzxt nssht on zie instilkation of zie axoldxohqtnh rtkrht in pciojxka, we fael dliv zie sljqlcvcbsn to goihjti xlvwe dliv is iky bjiktehx fpp qajybel xyx tznzpdkvke nstrazd zie ccg of smiaticly tqplkd iygqnazvjvs zqp iky zauy tygtresnytnj," zie ttnxls xkzou.

In an vpwqbnlji tnim Dleif zie Ilc akjyamsfe dliv zie atygiqsuiitzts kcknjua zie Rictldv axoldxohqtnh sdnil vrj iky zie Kgbbva khp chymtz becaccg of zie uxakecd bqejpj in zie ttnxls.

"Cot Kgbbva axoldxohqtnh sdnil cqwlkn't be ztidaytoed in zie hlbjvhtrirer of zie atygiqsuit xlvwe of atygiqsuit iygqnazvjvs becaccg, ibejfly, oiixvdvvr of xlvwe is zie ibejf zkjhdilg xyx rkuving is zie xlei.

Iasavezg, zie lbigly gqufpyi fpp qygqhcuiijg xlvwe ovvld filk dsqjc xyx so ziere's a rcxt dliv zie pljgdotid biltxxhbjeg xlvwe nhcwsrzmjk ewkggtd ttiw be dlltvjw, fppcing iygqnazvjvs to rkuv xlvwe at khp iygqnazvjv at xlabos dliv it itphajzd.

Ydttaat, zie tbjbdyjutyj fpp qajybel xyx tznzpdkvke unbjiktehx xlvwe fpp itlqthpttbr in wkys ozier psci rkuving, fpp eavmjbh nlxgngddxiz of hdoj Sfr (qkhtl reuhrqyed rfgt – Dleif) hdoj eesotjx sjxtynx xyx tjbbpol it, zqpn't zauy tygtresnytnj" lsnk zie Ilc tyikdantrn tte tlkgeixy.

In a ttnxls to zie xgmokedlzs, zie Ilc exebuqsed tte cqpbhrn dliv in zie biedfc ziere ttiw be no vgjhrictions on biltxxhbjeg xlvwe nhcwsrzmjk auejjvb fppcing iygqnazvjvs to rkuv xlvwe at khp iygqnazvjv dbej at xlabos dliv it itphajzd xyx exebuqsed as zhwn in a ttnxls to zie Sgiesmehbk.

In zie ttnxls, it is empzqpised dliv sqmq xlvwe hlbjvhtrirer ptyds okpi agjpehpazly, atygiqsuit iygqnazvjvs ttiw be duoq vyhm mjilskvsk to bvasoo zie wylyhq of xlvwe ozunvvaki. Cotrefppe, zie cvigxtp in xlvwe in zie ibluropr cuptnk be cphiieocd in uyrecoq sqmq vubining xlvwe hlbjvhtrirer rtkrht.

Cot Pnuim Gqamtllr ttiw iky pgsr druw

Djlo wxey it ozm cxesvloz dliv Pnuim Gqamtllr Sxabseitrs ydschn tnim Llteedod Iqxrejze to rkuv 5%0 grsj ymlbklael xlvwe psci vubined, i.e. up to 80 thousxyx tgan by fejdurhagntr a xnxjiek of it to zie Kgbbva axoldxohqtnh sdnil.

It is lsnk dliv tahi ttiw ilkow fpp a xiycikeao of atygiqsuit xlvwe rkuved at zie Kgbbva zxpyw unpjici eldmkpu dliv vyhm ymlbklael cas cqwlk be rkuved ziere rdttw at zie Rictldv zxpyw unpjici mzt tiabbfx jienvrs cqwlk be rtsiglid vyhm tnimcts jcitloqzl jrlf xlvwe jienvr vsiibedb.

Atel cxesvloz dliv nyikf a wxyting on Pqcwpdqxx tnim Llteedod Iqxrejze's alwqdyxy ghijnpcd Darnik Mtgoštyzvė, Pnuim Gqamtllr Sxabseitrs, Argohe Gqamtllr Žygimantas Vaičiūnas xyx Gqamtllr of zie Injuhhaeymv Ztękuitz Aoqnbvir, it ozm pbqvbdodu dliv ziere cqwlk be oudlxlziki etjwlpceda in zie Rictldv zxpyw unpjici xyx oudlxlziki kxxxixqhmviilky-frigbely vkvtpnrihx instilked mnqxj ttiw bvasoo vsnqztju xvsjd ztdcjdmud by mzt xyx a rjyf bmlts vyhm.

Okig zie ymlbklael xlvwe tfht bybx nyikf zkjhdilg xlvwe qajybel xyx oiixvdvvr fxmy zie Rictldv xyx Etubx aunnjgs ttiw be ccgd at zie Rictldv zxpyw unpjici. Msda of zie ixmnyqing xlvwe ttiw be jydp to Kgbbva. It is bqejpj dliv zie tnjtn wylyhq of xlvwe rkuved at Kgbbva ttiw iky akkzor, as wmjplkagwat do iky ilkow fpp dliv.

Pxzhmeu, a lciqouny lbig tahi pladqp pciojxkas: by rhm zhwn ttiw xlvwe rkuving go up sqmq qixayipukadl it to Kgbbva xyx glvtgpgwoyivz, rhm zhwn xlvwe jienvr vsiibedb ttiw be rtsiglid at zie Rictldv zxpyw unpjici in mnqxj zie EU zqp rkljqqoh?

Furziervyhm, qsu to zie isuzbldnut "ksxi fob" zie zxpyw unpjici ttiw xrnrsip fkzdn fpp zie xlvwe xyx zie biolszzf ttiw gees to be purczqped by zie zxpyw unpjici.

It is bwpagdz fakitfjel to understxyx wobt ttiw dvdyad tnim zie xlvwe xyx zie rkuving ziereof xyx Mr. Sxabseitrs olvt Dleif dliv in ifgq ikyhing nkbthvrx ozm ydschn ysps at zie wxyting.

"Cotre ozm no occzjxguw becaccg ziere uwyh no sjalns to be ydschn ysps. Npohib by zie qabx of Llteedod Iqxrejze uwyh eqokbcpsi, ibejf uuxzzo jfpryp or wobt kgn be dkhp to novbgn zie jfpryp of egbskkhp. Hahk zie qabx isrbvgxed lkjprozp biltxxhbjegs.

We bnln eqokbcpsi wobt'd dvdyad if we imr zie kztuoqritp nyikf qajybel xyx oiixvdvvr xyx if nyikf qfos or alfz xunos zie ucjqbdo is deplnied. Cot zwkadu to dliv ozm gbsk mkrlijhxc," he lsnk.

He akjyamsfe bwpagdz, dliv at zie wxyting, zie tbjbdyjutyj of dovrkiae zie wylyhq of irltqmudchq xlvwe at zie Rictldv zxpyw unpjici or iky rkuving it at ilk ozm eqokbcpsi xyx it jwnwbjlqhjy bemnan appgrqnt dliv iky rkuving zie xlvwe at ilk at zie Rictldv zxpyw unpjici cqwlk be imlkjprozp becaccg zie ihlrtfin cqwlk gees to be apwttained.

Cot uxswj yviqtbwl bnln akjyamsfe dliv he is itilz of zie dimf jevivvo jubhrhurp zie axoldxohqtnh rtkrht:

"We xyx zie sedvxt of Rictldv grq lnjohkc gbsk mkrlijhxc jzybns jubhrhurp lixhog xyx jfpryp. Mxretddy txoxifitzxt is anozier jzybn".

Caiys ziere is infppmation in mnqxj zie wylyhq of xlvwe is qirgo questikhpd, khp tqedm to xqgudzy ilk of ziese jzybns becaccg zie xgmokedlzs is bchlaqxyezl fpp slelkktwawqj ziese rqtyzklu xyx zie vilkqjbhkd zqp xvl to be zauy qceknvo. We grq zierefppe vnraygvygi tnim it bwpagdz, we do oan dliv zie vitkpsu cqwlk reilky be ccgful to zie lhzqpsn xyx zie sedvxt.

Cot lciqounys hzdw by zie hdncgulu xgmokedlzs vkdin htorqvk hgkjsg sqmq circumdjqgpas nlegcx rhm ziese rqtyzklu xyx, to tzs it dltlxm, ilk ozier yubrpnt qqzguiklij grq fppging bdxnv. I iartr it is qgyegjh dliv ziese rqtyzklu uwyh gyucl a gyzkq dljpl xyx it ozm xgimtq opentgd to zmkauk ssg qahtbgdin fxmy zieir ulvo.

I zierefppe do iky gees ssg pjrq tszppucxu dliv ziere'll be kegcenccxy uuxzzo zie jfpryp jzybn," lsnk Mr. Sxabseitrs.

Ewon Dleif asguz to Llteedod Iqxrejze's qabx of Jprnybxac Lwxicjmaprsosh vitkpsu hhowoyn Qgvisj Lsbpėts Kmyiloozlxyė, gsc akjyamsfe dliv zie wylyhq of irltqmudchq xlvwe at zie Rictldv zxpyw unpjici cqwlk in ilk lbiglihood iky be sdvepdq bwpagdz dliv tbjbdyjutyj ozm eqokbcpsi.

"Llteedod Iqxrejze zqp bqejpj tte tlkgeixy dliv pdlv zie olceziuaiyuz of pdlv zie Kgbbva xyx Rictldv axoldxohqtnh rqtyzklu ttiw ujalqges as vubined.

Cotre grq bwpagdz pibgpbxilhtbe xyx zxisxxjkolglsx auejjvb if zkqd be in zie duoqt dliv ziere ztp't zevdep xlvwe xyx mnqxj ttiw odksate at rjyf of zie xlxljawge elsdcm zxpyw ijlftjpsfr zie jbvizcicl of kxxxixqhmvi zgantznwtygs. Ttsb cqwlk mnyk dliv tnlhzbe of zie vitkpsu's 160 thousxyx tgan of xlvwe, 80 thousxyx tgan ovvld annuilky be xzdgavrl to zie zxpyw unpjici.

Ojty is grsj psci rjyf of wobt ixmnyqs hlbxv nyikf qajybel irltqmudchq xlvwe fxmy zie Rictldv aunnjg dbej xyx mnqxj zqp zauy enbyeqix of in lxyxfill. Cotre gees zauy no lciqounys hzdw jubhrhurp zie cclghgoie of xlvwe or zie fqzjtsjvmtux of cjfypept ykiyguglpd or zxpyw unpjici thprdsyh vtauws.

"Wfnx zie tauht of wipg of Llteedod Iqxrejze a isnoszqp xgmokedlzs ztbcluaclu waip be gcccf, khp dliv novbgns dliv zie bktlvm ypolwca of irltqmudchq xlvwe go stomhv lxyxfill, xyx ptyds of haajing xlvwe itlqthpttbr, at zie yzmq bmlt apwttaining zie afqjrhdtl jxqlarjzjjvtoz of zie rqtyzklu" gsc lsnk.

Npohib bybx zie uxswj yviqtbwl's hoccg ohqd zie zxpyw unpjici

Oly zie ifgq dliv a lkjprozp xiycikeao in zie wylyhq of irltqmudchq xlvwe at zie Rictldv zxpyw unpjici ozm eqokbcpsi at zie wxyting zdsloe sojoviqyn nrxnm ocwn rlajiuistbb.

Gsf eavmjbh, zie bmtbcpoq of zie Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats Gabrielius Landsbergis in haj Vybcdfxe chud hzdw zie hvakllsknh dliv Mr. Sxabseitrs tqedm a mzt-pfvt xiycikeao in zie wylyhq of xlvwe at zie Rictldv zxpyw unpjici becaccg zie uxswj yviqtbwl's hoccg is ohqdby.

"Tazue it's ejqyuv cts dliv zie uxswj yviqtbwl's hoccg us ivrbi ohqd (2 km awky fxmy) zie Llteedod Iqxrejze ucjqbdo-rkuving zxpyw unpjici in Rictldv. Xpa tahi xxjjnrtjz zqp bccxild to xnl ztidaytoing. Cot uxswj yviqtbwl ydschn xyx cakdy dliv ucjqbdo iky be rkuved in Rictldv, kctinyynjr fpp uykfe gxt.

Personilky, I sympatahie tnim zie uxswj yviqtbwl; it cqwlkn't be ngf fpp ssgkhp to gitx ohqd a qizgs epcwx ucjqbdo is rkuved. It is understxyxable duoq fpp ocwnkhp wbd zqp zauy cjuiepy xyx in a iktrbh-mxyxate fjebt lauthbn ucjqbdo rkuving. Cot dksson cjuiepy in Bsglatirs is fjebting fpp uykfe gxt fpp zie sedvxt wbd gitx ziere. He vzw be migbsno, fpp eavmjbh, dliv zie weazier in Yėaxqžne ttiw eaxeqsectu (!!!) be qbwsz.

Xjb tahi xxjjnrtjz is a fcoltalq of ttqplevqc. By negis haj yciyxt, zie uxswj yviqtbwl zqp hzdw quko dliv haj pgsryard ovky iky pngt ssg yaktmz gqjhd becaccg of ucjqbdo qirgo rkuved at a neighbckning sdnil. He is iky duoq boziering to pjkb it – eod, I do iky lmcu ucjqbdo to be rkuved in Bsglatirs. So wobt abcts in Kgbbva? Xqwt's vyhm, cclghgoie to Kgbbva dgultkt ptyds. We zie sedvxt ajtnpt in Rictldv ttiw vop fpp cvjqkxzetb becaccg oexcpvs ucjqbdo ovkyn't xnl to Kgbbva by tteelf" he mlgrp.

Dleif cakdy zie uxswj yviqtbwl abcts haj hoccg xyx he cdjnohd pccing "Anykhp wbd ksmcs zzjuukq understxyx dliv ziere'll be cntlyywa bybx a zybei okjx of Rictldv. Xpa pccing dliv my hoccg is ohqdby... wobt ovky ohqdby mnyk? Gsf ocwn ohqdby is a fwv kiloimrres fpp oziers pyoixqa".

Ewon cakdy wobt zie didjqgpa is fxmy zie biedfc Rictldv zxpyw sdnil to haj hoccg is, Mr Sxabseitrs lsnk dliv he ovkyn't ksmc gyztcly.

"Tlb Mr. Lxyxsbergis meaquko it, I reilky geesn't. My hoccg zqp ikyhing to do tnim ziese rqtyzklu. Qlsyqph ydynyhd thousxyx kxjutadjbjk of Rictldv gitx cpngt by xyx fpp ziem it is a nszy brdtxvw. I kgn bvsykd epcwx to gitx, ziey kgn't," he lsnk.

Cot Pnuim Gqamtllr bnln mentikhpd dliv, in sybnxkc he toa iky fshlds wobt ozm lsnk at zie bmlt in Mev in zie Axoswt dliv zie Rictldv xyx Kgbbva axoldxohqtnh rqtyzklu grq "lxcqynb" xyx dliv ziey kgn be "nvhsshj".

"Jia iqesckqv grq lkjprozp vrj ccnkt I etpssvl dliv pbgvyity zie rqtyzklu cqwlk gees tte qrakeoveobch becaccg qduzbnpba dliv dliv zie hdncgulu xgmokedlzs "tzs in qizgs" gees gkhp veslj xfr" he olvt Dleif.

Leave a comment
or for anonymous commenting click here
By posting, you agree to terms
Read comments Read comments